รักดี09 http://lukdee09.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=31-10-2010&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=31-10-2010&group=5&gblog=14 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[แชร์บุญ-ออกพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=31-10-2010&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=31-10-2010&group=5&gblog=14 Sun, 31 Oct 2010 11:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=22-03-2011&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=22-03-2011&group=5&gblog=12 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยแก่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=22-03-2011&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=22-03-2011&group=5&gblog=12 Tue, 22 Mar 2011 11:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=28-02-2011&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=28-02-2011&group=5&gblog=11 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[หม่ำอาหารเหนือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=28-02-2011&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=28-02-2011&group=5&gblog=11 Mon, 28 Feb 2011 11:15:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=02-10-2010&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=02-10-2010&group=4&gblog=21 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองที่แตกต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=02-10-2010&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=02-10-2010&group=4&gblog=21 Sat, 02 Oct 2010 11:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-11-2010&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-11-2010&group=4&gblog=20 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อใจร้าว]]> < ))เพื่อนๆ เคยมีอาการเจ็บที่่หัวใจกันบ้างรึป่าวค่ะ??? บางคนเจ็บเพียงชั่้วครู่ ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-11-2010&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-11-2010&group=4&gblog=20 Wed, 03 Nov 2010 11:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=16-03-2011&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=16-03-2011&group=4&gblog=19 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้อากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=16-03-2011&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=16-03-2011&group=4&gblog=19 Wed, 16 Mar 2011 9:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=17-01-2011&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=17-01-2011&group=4&gblog=17 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[สักคนให้กอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=17-01-2011&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=17-01-2011&group=4&gblog=17 Mon, 17 Jan 2011 11:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=12-01-2011&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=12-01-2011&group=4&gblog=15 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นฟ้าบ่นฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=12-01-2011&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=12-01-2011&group=4&gblog=15 Wed, 12 Jan 2011 11:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-11-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-11-2010&group=4&gblog=13 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อใบไม้ไหว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-11-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-11-2010&group=4&gblog=13 Thu, 18 Nov 2010 10:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=26-09-2010&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=26-09-2010&group=4&gblog=12 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงพูดของหัวใจ :D]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=26-09-2010&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=26-09-2010&group=4&gblog=12 Sun, 26 Sep 2010 11:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-05-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-05-2011&group=2&gblog=19 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[รักพ่อที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-05-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=03-05-2011&group=2&gblog=19 Tue, 03 May 2011 11:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-04-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-04-2011&group=2&gblog=18 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้เธอหายดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-04-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-04-2011&group=2&gblog=18 Mon, 04 Apr 2011 11:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-01-2011&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-01-2011&group=5&gblog=9 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 5 วัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-01-2011&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=04-01-2011&group=5&gblog=9 Tue, 04 Jan 2011 11:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-02-2011&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-02-2011&group=5&gblog=8 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดน้ำตอนที่ 3 ^^ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-02-2011&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=18-02-2011&group=5&gblog=8 Fri, 18 Feb 2011 11:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=08-12-2010&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=08-12-2010&group=5&gblog=7 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[มินิคอนเสิร์ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=08-12-2010&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=08-12-2010&group=5&gblog=7 Wed, 08 Dec 2010 11:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=30-10-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=30-10-2010&group=5&gblog=6 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดน้ำตอนที่ 1 ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=30-10-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=30-10-2010&group=5&gblog=6 Sat, 30 Oct 2010 11:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=05-11-2010&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=05-11-2010&group=5&gblog=5 http://lukdee09.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดน้ำตอนที่ 2 ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=05-11-2010&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukdee09&month=05-11-2010&group=5&gblog=5 Fri, 05 Nov 2010 11:16:04 +0700